Βιογραφικό

Πληροφορίες για την ακαδημαϊκή μου πορεία

βιογραφικό Κωνσταντίνου Καρόπουλου Ψυχοθεραπευτή,Πληροφορίες για την ακαδημαϊκή μου πορεία

Ο Κωνσταντίνος Καρόπουλος είναι Ψυχοθεραπευτής / Συνθετικός Ψυχολόγος και κατέχει:

 • Πιστοποιητικό ανώτερης μόρφωσης στην Ψυχολογία (Certificate of Higher Education in Psychology) απο το Μητροπολιτικό πανεπιστήμιο του Λονδίνου (London Metropolitan University)
 • Πιστοποίηση ολοκλήρωσης σπουδών στην Ψυχολογία από το Οικονομικό κολέγιο Αθηνών (ΒCA College Athens)
 • Πτυχίο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (Counselling Psychology) απο τον αγγλικό οίκο πιστοποίησης Pearson. UK
 • Δίπλωμα Εργασιακής Ψυχολογίας ( Οccupational Psychology) πιστοποιημένο απο τον οίκο ΤUV AUSTRIA
 • Επαγγελματικό Δίπλωμα στην Ψυχοθεραπευτική Συμβουλευτική ( Professional Diploma in Therapeutic Counselling) με την πιστοποίηση του ΒΤEC – Pearson.UK
 • Πιστοποίηση Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην ( Ιατρική Ψυχολογία ) απο το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην Ψυχολογία της Υγείας ( Health Psychology) απο το Κέντρο Ακαδημαϊκων Ερευνών και Μελέτης του Ηνωμένου Βασιλείου ( CEARS .UK )
 • Πιστοποίηση Επιμόρφωσης ( e- learning) στην Κλινική Ψυχολογία ( Introduction to Clinical Psychology ) από το University of Queensland (Aυστραλία)

Είναι μέλος στους συλλόγους Canadian Psychological Association ( CPA) και του Association For Psychological Type International (APTi)

Επίσης επειδή η επιμόρφωση ποτέ δεν πρέπει να σταματά και προκείμενου να είναι ενημερωμένος για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της ψυχικής υγέιας παρακολουθεί από το 2011 μέχρι και σήμερα σχετικά εξειδικευμένα σεμινάρια. Κάποια από τα σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει είναι:

 • Διαταραχή Ελλειματικής προσοχής – Υπερκινητικότητας ( ΔΕΠ-Υ)
 • Παιδικό Ιχνογράφημα τεχνικές ανάλυσης & ερμηνέιας
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Eρμηνεία των ονέιρων
 • Ζευγάρια: Aνοιγοντας Νεους Δρόμους Επικοινωνίας
 • Δυσλεξία – Η φύση του προβλήματος
 • Σχολικος Εκφοβισμός
 • Αλκοόλ – Εξαρτήσεις
 • Ψευδαισθήσεις – Παραισθήσεις
 • Αυτοκτονικότητα – Καταστροφικότητα
 • Αγχώδεις Διαταραχές
 • Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
 • Ζηλοτυπία – Σχέσεις Ζηλοτυπίας
 • Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής
 • Το Stress & Τεχνικές Διαχείρισής του
 • Θυμός & Τεχνικές Διαχείρισής του